Sherbimet

AOS (Albanian Oil Service) sh.a është një kompani, pjesë e grupit të lider në trasportin internacional Albstar. AOS ështe themeluar në Shtator 2013, në fushën e trasportit (import – export) të një sërë produktesh si, mbetjeve te ngurta urbane, ujrave te ndotura urbane, naftës, lëndëve djegëse kimike etj.

1. Reabilitim, grumbullim

Kompania AOS,është një ndër komanitë me standarte më të larta, në rehabilitimin dhe grumbullimin e materialeve të mbetjeve të lëngëta dhe të ngurta, të ndotura me hidrokarbure. Me zhvillimin e stafit, i cili njeh dhe ndjek në mënyrë rigoroze procesin, si dhe anën teknike, AOS është bërë shpërndarësi i cili mund të zgjidhë problemet me shpejtësi dhe efikasitet për klientët. Ne mund të ofrojmë etiketim dhe transportim të mbetjeve për shkak të pranisë tonë në vendet më strategjike.

2. Transportim të ndotjeve

AOS është një kompani, e cila ofron disa shërbime në një platformë lider. Ne i kemi shtuar gamës sonë të shërbimeve dhe transportimin e mbetjeve të ngurta urbane, të ujrave të ndotura urbane dhe llumrave të tyre. Kjo rrit vlerat tona dhe kujdesin ndaj klientelës.

3. Import - Eksport

Falë ekipit tonë të specialistëve, mjeteve që ne disponojmë si dhe partneriteteve vendas dhe internacional, ne kemi mundësinë të ofrojmë një shtrirje me të madhe rajonale të produkteve dhe sherbimeve tona. Import-eksporti dhe tregëtia me shumicë të naftës bruto, karburanteve të ndryshme dhe nënprodukteve të tyre, është një ndër sherbimet më të mira të kompanisë tonë.

4. Tranport kombëtar dhe ndërkombetar

Kompania jonë është një ndër shpërndaresit më të medhenj dhe serioz në vënd. Ne së fundmi jemi dhe transprtues të fuqishëm kombëtar dhe ndërkombëtar të naftës bruto, karburanteve, nënprodukteve të tyre, lëndëve djegëse, kimike, vajrave lubrifikantë. Përgjegjësia dhe serioziteti jonë i madh kanë një vëmdëndje të vecantë edhe në transportin e ujit industrial dhe lëndëve të tjera të rrezikshme.