Rreth Nesh

AOS (Albanian Oil Service) sh.a është një kompani, pjesë e grupit lider në trasportin internacional. AOS ështe themeluar në Shtator 2013, në fushën e trasportit (import – export) të një sërë produktesh si, mbetjeve te ngurta urbane, ujrave te ndotura urbane, naftë, lëndë djegëse kimike etj.

Integriteti dhe serioziteti, me të cilën kompania jonë operon, na ka bërë tashmë udhëheqës në tregun e furnizues, transportues dhe tregëtar, duke na bërë kështu bashkëpunues me kompanite më të mëdha vëndase, si dhe te huaja duke rritur kështu dhe portofolin e kompanisë tonë.

AOS është me seli në Fier, ku ne kemi administratën, zyrat dhe magazinimin. Duke qënë në zemër të vëndit, kjo na ndihmon, që të shërbejmë klientëve tanë vendas, në mënyrë më të shpejtë, efikase dhe korrekte, e cila eshtë një ndër pikat e forta të kompanisë tonë.

Fuqia e AOS-së, qëndron në faktin që ne kuptojme kërkesat teknike të industrive, të cilave u shërbejmë, aftësinë e tyre për të mbajtur një nivel të mirë të rezervave, për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve dhe aftësinë për tu ofruar kompanive alternative pajisje të ndryshme. AOS, gjithashtu u rrit vlerat klientëve , duke siguruar një zgjidhje të plotë me kosto efektive, zinxhirit të furnizimit në logjistikë dhe ekspertizën e menaxhimit të projekteve të tyre.