Asetet tona


Asetet tona, jane të standarteve Europiane dhe mirëmbahen nga një staf i specializuar, përgjegjës dhe kompetent në teknologjitë e reja. Kapacitetet e tyre janë të mirmenduara dhe përzgjedhura, për të plotësuar cdo nevojë të klientelës tonë.
Një nga vecoritë më prioritare të kompanisë AOS është se paisjet janë komplet fjala e fundit në shkencë për sigurimin teknik në pune. Ato sigurojnë ngarkesën, transportin, shërbim brënda të gjitha normave.
Për të treguar më shumë, ne kemi renditur një sërë asetesh më poshtë, por kompania jonë disponon dhe shumë tjera në shërbimin tuaj.


MAN TGS 33.480

Lloji Terheqes
Marka MAN
Tipi TGS 33.480
Viti i prodhimit 2013
Fuqia/numri i rrotullimeve 324 Kw
Pesha maksimale me ngarkese 38000 kg
Numri i akseve 3

MAN TGS 18.440

Lloji Terheqes
Marka MAN
Tipi TGS 18.440
Viti i prodhimit 2011
Fuqia/numri i rrotullimeve 324 Kw
Pesha maksimale me ngarkese 38000 kg
Numri i akseve 3

ADR crude oil Semi - Trailer

Lloji Terheqes
Marka MAN
Tipi TGS 18.440
Viti i prodhimit 2011
Fuqia/numri i rrotullimeve 324 Kw
Pesha maksimale me ngarkese 38000 kg
Numri i akseve 3